Cégünkről

A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég kezdetben Gyomendrőd város települési szilárd hulladékait volt hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a hulladékot befogadó vállalkozás telepére. 2016. 08.01 napjától 8 önkormányzati tulajdonossal látja el tevékenységét Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Örménykút, Kardos, Kétsoprony, Csárdaszállás, Ecsegfalva. A társaság a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által monopol helyzetbe került. Ezzel együtt " nonprofit" jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt a feladat fő paramétereit a tulajdonos határozza meg. A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraira vonatkozó paramétereket a Hulladéktörvény határozza meg.
A CÉG TEVÉKENYSÉGE
Közszolgáltatási tevékenysége:
- Hulladékgazdálkodás
Nem közszolgáltatási tevékenysége:
- Települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítás
- Gyepmesteri telep üzemeltetése

SZOLGÁLTATÁSOK

A társaság a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- települési szilárd és elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítása a város lakossága és közületei és intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladéktárolók szigetek, konténerek ürítése, szállítása,
- lakossági hulladékudvar üzemeltetése,
- települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása,
- zöld hulladék gyűjtés, szállítás,
- lomtalanítás, egyéb megrendelések teljesítése,
- gyepmesteri telep üzemeltetése.

MŰKÖDÉSI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. 2016. szeptember 01-től Vaszkó Anikó Márta. Az ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a munkamegosztást, hatáskör megosztást, koordinációt és szervezeti felépítést.A munkaszervezet teljes létszáma 26 fő.
Az önkormányzat a társaság ellenőrzésére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Tagjai: Béres János, Kiss Károly, Véháné Szedlák Ildikó.
A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút község, Kardos község, Csárdaszállás község, Kétsoprony község és Ecsegfalva község területén történik.

A számlázási feladatok 2016 áprilistól megszűntek A jogszabályi változások miatt a számlákat az NHKV Zrt. állítja ki. Azonban a vevők nyilvántartásában aktív szerepet tölt be a Kft., mivel a változások, megrendelések bejelentése továbbra is a Kft. által kerülnek feldolgozásra, rögzítésre az erre a célra kialakított programban és továbbküldésre kerülnek az NHKV Zrt. felé.

CÉL
- a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása,
- a városban elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő helyek rendeltetésszerű használata,
- illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által,
- a lakosság tudatos szelektív hulladékgyűjtésre való figyelem felhívása,
- egyedi alkalmai hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése.