Lomtalanítás

Házhoz menő lomtalanítás

2016.09.01-töl bevezetésre került a házhoz menő lomtalanítás, melynek kivitelezését a Gyomaközszolg Nonprofit Kft végzi.
A házhoz menő lomtalanítást az ügyfél előzetes egyeztetést követően, évi két alkalommal kérheti.
A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek ne legyen díjhátraléka !

Lomtalanítási igényét a 06-30/681-60-58 telefonszámon tudja jelezni.

Házhoz menő lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint, azon hulladékok melyek az edényzetbe a méretük miatt nem helyezhetőek el. Pl.: feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagy darabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- hagyatékból megmaradó hulladék

- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülék (pl. TV-készülék, hűtőgép);
- veszélyes hulladékok, gumi abroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
- szelektíven gyűjthető hulladék